Werk is meer dan salaris ontvangen

Voldoening, ontwikkeling en vrijheid

Femke Zevenhuizen is gefascineerd door alles wat met werk te maken heeft. Werk is namelijk meer dan alleen een middel om de huur of hypotheek te betalen. Op maatschappelijk niveau gaat het om de vraag hoe we werk organiseren; staat de werkgever of juist de werknemer centraal? Op mensniveau geeft werk voldoening, persoonlijke ontwikkeling en vrijheid. Of het nu gaat om de juridische regels of een organisatieverandering: als de juiste mens op de juiste plek zit, worden zowel de organisatie als de mens daar uiteindelijk beter van!

Ruime ervaring in werk

Femke heeft zich na haar rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Ze heeft zich vervolgens bij verschillende bedrijven en in verschillende rollen beziggehouden met werk. Ze heeft bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar werkgevers en werknemers juridisch bijgestaan in arbeidsconflicten. Als bedrijfsjurist en HR-beleidsadviseur heeft ze gewerkt bij een grote overheidsinstelling waar ze zich onder meer bezighield met ontslagrecht, cao-recht, medezeggenschap, reorganisaties en het leiden van HR-projecten. Femke heeft de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) succesvol afgerond en is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht.

Juridisch

Checken, opstellen en adviseren

Reorganisaties

Alles goed geregeld

HRM-advies

Integrale aanpak personeelsbeleid