Zevenhuizen Consultancy & Human Resource Management

Onze aanpak

Personeelsbeleid moet uw bedrijfsdoelen ondersteunen en niet vertragen of tegenwerken. In de visie van Zevenhuizen Consultancy zijn duidelijke doelen, heldere communicatie en een integrale aanpak de voorwaarden voor succesvol personeelsbeleid.

Strategisch HR-advies

Wij geven strategisch advies over uw HR-beleid. Denk aan:

• terugdringen ziekteverzuim

• begeleiding van werk naar werk

• juiste mens op de juiste plaats

• in lijn brengen van arbeidsvoorwaarden met organisatiedoelen

• tot stand brengen van cultuurverandering

Juridisch

Checken, opstellen en adviseren

Reorganisaties

Alles goed geregeld

HRM-advies

Integrale aanpak personeelsbeleid